Kanser’de Akupunktur

Kansere ve tedavisine bağlı şikayetlerde

 •  Kanserin neden olduğu ağrıların tedavisinde
 • Kemoterapiye bağlı bulantı-kusma tedavisinde
 • Kemoterapiye bağlı gelişen el ayak uyuşmalarında
 • Kemoterapiye bağlı gelişen terleme ve ateş basmalarında
 • Kanserle ilişkili halsizliğin tedavisinde
 • Kanserle ilişkili anksiyete, stres ve duygu durum değişikliklerinin tedavisinde
 • Kanserle ilişkili sıcak basmalarının tedavisinde
 • Kanserle ilişkili ağız kuruluğu tedavisinde
 • Radyoterapiye bağlı gelişen ağız ve göz kuruluğu tedavisinde
 • Lenfödem tedavisinde
 • Kanserle ilişkili nefes darlığı tedavisinde
 • Hıçkırık vb. şikayetlerin tedavisinde